Shishya Gan

Home / Shishya Gan
Member IDNameAddress
ALKS1Mr. Shivlal BhargavaSDO, Badwani, MP
ALKS2Prof. Satyendra ChadokarPh.D.*, M. Tech., B.E., Bhopal, MP
ALKS3Prof. Pravin BarmashePh.D.*, M. Tech., B.E., Bhopal, MP
ALKS4Mr. Abhinav ShrivastavaLokayukta, Bhopal, Madhya Pradesh
ALKS5Mr. Vishnu Kumar DwivediVidhansabha, Madhya Pradesh
ALKS6Rajendra Prasad DwivediRenjar, Forest Deptt., MP
ALKS7Rajaram ChaturvediHead, ALKS, Sitamadi Ashram, Sahdol
ALKS8Palmani TiwariSamaj Sevi, Sahdol, MP
ALKS9Sunita DwivediAdvocate, Bhopal
ALKS10Anita DwivediAdvocate, Bhopal
ALKS11Kavita ShuklaSamaj Sevi, Pune, Maharastra
ALKS12Sanjay SinghSamaj Sevi, Bumroo, Aurangabad, Bihar
ALKS13Sanjay MishraSamaj Sevi, Khetpura, Aurangabad, Bihar
ALKS14Kundan KumarEngineering Student
ALKS15Sanjay ChaturvediSamaj Sevi, Sahdol
ALKS16Mr. Rajbhan SinghSarpanch, Harri
ALKS17Ganga Prasad TiwariSamaj Sevi, Kisvahi, Budhar, MP
ALKS18Mr. Ramdulare SinghTeacher, Kisvahi
ALKS19Mrs. Saroj SinghEx. Sarpanch, Kisvahi
ALKS20Harish PatelProf. Engineering College, Bhopal
ALKS21Sujeet SinghProf. Engineering College, Bhopal
ALKS22Sonal KumarStudent, Bihar
ALKS23Sani KumarStudent, Bihar
ALKS24Ku. KajalStudent, Bihar
ALKS25Ku. PragyaStudent, Bihar
ALKS26Mr. RajneeshEngineering , Student, Bhopal
ALKS27Vineet MishraITI Student, Bhopal
ALKS28Gyanchand Kumar 
ALKS29Avinash Kumar 
ALKS30Javendra Singh Patel 
ALKS31Arpit Rajput 
ALKS32Milind Raikwar 
ALKS33Kailash Digarse 
ALKS34Gaurav Dev Tiwari 
ALKS35Arvind Kushwaha 
ALKS36Amit Kumar 
ALKS37Amit Patel 
ALKS38Sangam Suman 
ALKS39Ranjan Kumar 
ALKS40Santosh Kumar 
ALKS41Sarvesh Chaturvedi 
ALKS42Sheshraj Singh 
ALKS43Suresh Shah 
ALKS44Prashant Sahu 
ALKS45Subbash Sahu 
ALKS46Pushpak Patnakar 
ALKS47Raju Kumar 
ALKS48Satyendra Kumar 
ALKS49Vivek Kumar 
ALKS50Ravikant Singh 
ALKS51Harikishan Verma 
ALKS52Sooraj Sen 
ALKS53Shibendra Patel 
ALKS54Dileep Kol 
ALKS55Ashish Kumar Patel 
ALKS56Bhartendra Sharma 
ALKS57Nitendra Singh 
ALKS58Subodh Bihari 
ALKS59Shubham Sinha 
ALKS60Deepak Giri 
ALKS61Rajnish Kumar 
ALKS62Amit Kumar 
ALKS63Vijay Kumar 
ALKS64Poornima Dwivedi